Nowe mieszkania na wynajem!

Termomodernizacja przeprowadzona wspólnie przez TBS oraz Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Armii Krajowej 8 oraz Armii Krajowej 9 w Ropczycach
b_450_300_16777215_00_images_AK8-2.jpgb_450_300_16777215_00_images_AK8-5.jpg
b_450_300_16777215_00_images_AK9-2.jpgb_450_300_16777215_00_images_ak9-z.jpg
Termomodernizacja została przeprowadzona w 2017 roku, dzięki pozyskaniu przez TBS Ropczyce 85% dotacji unijnej do kosztów kwalifikowanych. Koszt całej inwestycji obejmującej łącznie dwa budynki wyniósł ponad 1,1 mln zł. Prace wykonano w terminie. Dzięki ich przeprowadzeniu radykalnie poprawiliśmy estetykę budynków oraz zrealizowano cel główny tj. ponad 25 % oszczędności zużywanej energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym średnio w sezonie grzewczym oszczędność finansowa mieszkańców również oscyluje w granicach 25 %.
Na zdjęciach bloki przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w trakcie prac budowlanych jesienią 2017 r.
b_450_300_16777215_00_images_ak8.jpgb_450_300_16777215_00_images_ak-8-wt.jpgb_450_300_16777215_00_images_AK18.jpgb_450_300_16777215_00_images_ak-8-w.jpg


Rozpoczęcie przez TBS Ropczyce budowy bloku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego została Firma Rest Usługi Remontowo Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz, J. Nowak Sp. j., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3, 9 mln. zł z terminem wykonania od marca 2018 do czerwca 2019 roku.

Sukcesem zakończyły się starania o pomoc unijną na termomodernizację budynków mieszkalnych nr 8 i nr 9 przy ul. Armii Krajowej w Ropczycach. Z inicjatywy i staraniem TBS oraz Wspólnot Mieszkaniowych wykonano pracę za ponad 1,1 mln. zł przy 85 % dotacji do części kwalifikowanej inwestycji. W rezultacie oszczędności w zużyciu energii przekraczają 25 % i radykalnie poprawiła się estetyka budynków.

Powodzeniem zakończył się udział TBS w konkursie organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W rezultacie Spółka pozyskała pomoc zwrotną w wys. 2 250 000,00 zł w ramach Programu Rządowego Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego. W oparciu o pozyskaną pomoc oraz środki własne TBS , dotację z Gminy Ropczyce oraz udziały partycypacyjne Najemców budowany jest blok z 24 mieszkaniami. Łączny koszt inwestycji sięga 4,4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r.