Nowe mieszkania na wynajem!

Nowobudowany blok przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach. Stan zaawansowania budowy na dzień 03.07.2020 r.

Materiał filmowy przedstawia stan zaawansowania nowobudowanego bloku przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, termin zasiedlenia lipiec / sierpień 2021r.

Informujemy, że są jeszcze WOLNE MIESZKANIA NA WYNAJEM w nowobudowanym bloku przy ul. Mehoffera 9, zachęcamy do składania wniosków.

https://www.youtube.com/watch?v=eFID_v6NSNw&feature=share&fbclid=IwAR1NWfJHRsXgl87Ug3P52k2mRIyEW21XYnJRCmxwDki3T0KUmeBAhaaUILU

REMONT BALKONÓW PRZY UL. KONARSKIEGO 2

Zarządzana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Konarskiego 2, rozpoczęła remont balkonów. Prace wykonuje firma "Usługi remontowo budowlane, Krzysztof Ziobro”. Szacunkowy koszt remontu balkonów wyniesie 32 800 zł.

1  2  3

Na zdjęciach aktualny stan budowy bloku przy u. Mehoffera 9 w Ropczycach. Tempo prac bardzo dobre, wyprzedza nawet planowany harmonogram. Termin przekazania kluczy Lokatorom to sierpień 2021 .

118699654 3073487456094967 1557585869778077488 n   118705979 346852849830315 8181733869739309565 n

118724078 625607201708524 8716572249727973908 n   118726747 1496916953849673 742249492243114811 n 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą ul. Parkowa 1/3 w Ropczycach w dniu 28.10.2019 r. zawarło umowę prewencyjną Nr 2536/2019/PZU/10/Kraków z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. na zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych.

W wyniku otrzymanego dofinansowania w kwocie 3 000 zł brutto w miesiącu listopadzie br. zostały wykonane roboty budowlane polegające na:

przebudowie, modernizacji niebezpiecznych schodów zewnętrznych terenowych, położonych przy budynku wielorodzinnym przy ul. Konarskiego 15 w Ropczycach wraz z montażem barierki ochronnej.

W ramach otrzymanego dofinansowania z PZU jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w pobliżu budynków wielorodzinnych ul. Konarskiego 15 i 17 zostało zmodernizowane i dzięki temu znacząco poprawiło się bezpieczeństwo pieszych, korzystających z tego ciągu komunikacyjnego biegnącego w kierunku parkingu i kościoła parafialnego.

zdjęcie nr 1zdjęcie nr 2
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K.K. Wielkiego 2-4, zarządzana przez TBS Ropczyce, zakończyła II etap remontu elewacji. W wyniku robót dokonano niezbędnych napraw oraz radykalnie poprawiła się estetyka budynku i wygląd centrum miasta. Prace wykonywała firma "RobMar, Usługi remontowo budowlane”. Całkowity koszt remontu elewacji jednej ściany wyniósł ok. 175 000,00 zł, natomiast pozostałe trzy ściany koszt wyniósł 285 000 zł. Poniżej fotografie ściany elewacji w trakcie remontu i rezultat końcowy po zakończeniu prac.
69801206 941291179572251 3143773931614240768 n71516174 2472699946139096 7534907787344609280 n71703048 505508033348512 4855521426469289984 n75478410 708838876303744 6893880581227020288 n75636092 761494180966083 6183195057177231360 n76783693 482893605647966 2605948256974274560 n

Zakończono pierwszy etap remontu łazienek w Budynku Mieszkalnym Wielorodzinnym przy ul. Kochanowskiego 11. Całkowity koszt remontu łazienek wynosi 61 468,63 zł. Protokół odbioru spisany na dzień 20.09.2019 r.


Zgodnie z planem zakończyliśmy pierwszy etap prac elewacyjnych przewidziany na 2019 rok w bloku TBS przy ul. Konarskiego 17. Realizacja kolejnych etapów będzie uzależniona od możliwości finansowych i uruchomienia ewentualnych programów dofinansowań. W załączeniu dokumentacja fotograficzna stanu elewacji przed remontem, w ostatniej fazie prac remontowych oraz po zakończeniu inwestycji. Remont elewacji wykonała firma „WAL MAR” Waldemar Marcinek z Sędziszowa Małopolskiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Koszt prac elewacyjnych wyniósł ok. 103 000 zł.
0202020202020202

1 lipca br. przy ul. Mehoffera 13 odbyło się przekazanie mieszkań w nowo wybudowanym bloku połączone z piknikiem integracyjnym dla lokatorów. Burmistrz Bolesław Bujak wraz z prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wiesławem Ryglem wręczyli umowy najmu. Mieszkania oddawane są w stanie "pod klucz".


Od kilku tygodni trwa remont elewacji w budynku Króla Kazimierza Wielkiego 2-4. Pierwszy od momentu oddania do użytku. Budynek znajduje się w zarządzie Tbs Ropczyce, a środki na remont elewacji pochodzą z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej 2-4 przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.

Stan budynku na maj 2019 r.
Finisz kolejnej inwestycji mieszkaniowej w ropczyckim TBS

    Zgodnie z planem zakończą się prace budowlane związane z budową bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy ul. Mehoffera 13 w Ropczycach. Obecnie trwają już ostatnie „szlify” budowlane i w miesiącu czerwcu br. oddamy do użytku ww. blok mieszkalny. Mieszkania będą oddawane w systemie „pod klucz”. Warto podkreślić, że ropczycki TBS wraz z Gminą Ropczyce jako jeden z nielicznych w województwie finalizuje ww. przedsięwzięcie z programu rządowego. Budowa stała się możliwa dzięki pozyskaniu niskooprocentowanej pomocy zwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w wys. 50 % kosztów. Drugą połowę tj. ponad 2 mln. zł zapewniły: Gmina Ropczyce, TBS Ropczyce oraz przyszli Najemcy. Wszystkie mieszkania mają już wybranych Najemców, którzy partycypują w kosztach budowy w wys. 18,7% całkowitych kosztów. Warto podkreślić, że zarówno pozyskanie środków rządowych w trybie konkursowym jak i przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót okazało się szczególnie trudne. Najpierw po wielomiesięcznych staraniach uzyskaliśmy pozytywną decyzję o dofinansowaniu przedstawiciela strony rządowej, a następnie czterokrotnie przeprowadzaliśmy czasochłonną unijną procedurę przetargową, aby uzyskać korzystną cenę robót budowlanych.

   Z satysfakcją trzeba podkreślić, że stanęła na wysokości zadania Firma „Rest” Mirosława Jamroza, która zgodnie z harmonogramem zrealizowała to przedsięwzięcie i spełniła normy jakościowe wymagane przez tut. Spółkę. Jesteśmy też mile zaskoczeni zainteresowaniem najemców ww. formą wynajmu bez dochodzenia do własności. Ponownie przypominamy, że dzięki uchwalonej strategii Mieszkaniowej przez Radę Miejską w Ropczycach i silnemu wsparciu finansowemu Gminy Ropczyce planujemy kolejną inwestycję mieszkaniową przy ul. Mehoffera w Ropczycach. W kwietniu br. zakończyliśmy prace projektowe dot. bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy u. Mehoffera w Ropczycach. Uzyskaliśmy też pozwolenie na budowę. W projektowanym bloku również zamieszkają 24 rodziny w mieszkaniach od 42 mdo 56 m2. W terminie do 30 września tut. Spółka złoży stosowny wniosek konkursowy do Programu Rządowego Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego obsługiwanego przez BGK Warszawa, a zgodnie z regulaminem konkursu do 31 grudnia br. bank podejmie decyzję w tej sprawie. Wg stanu na dzień dzisiejszy program nie przewiduje dojścia do własności. Trwa wstępny nabór na powyższe mieszkania i Spółka wciąż przyjmuje wnioski od osób zainteresowanych nowymi mieszkaniami. Obecnie dysponujemy już ponad 40 wnioskami o mieszkanie na wynajem.  Stan zaawansowania prac na dzień 20.05.2019r.


Zgodnie z planem przebiegają prace związane z budową bloku mieszkalnego z 24 lokalami przy ul. Mehoffera 13 w Ropczycach. W czerwcu 2019 roku planowane jest ich zakończenie, a oddanie do użytku i zasiedlenie odbędzie się w lipcu br. Mieszkania oddawane są w stanie „pod klucz”.
Samorząd Gminy Ropczyce, jako jeden z nielicznych w województwie realizuje ambitny plan rozwoju mieszkalnictwa i partycypuje w kosztach budowy. Realizatorem i inwestorem tych przedsięwzięć jest właśnie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ropczycach.


Budowa stała się możliwa dzięki pozyskaniu niskooprocentowanej pomocy zwrotnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który kredytuje połowę tej inwestycji. Pozostałe środki wyasygnowały: Gmina Ropczyce, TBS Ropczyce oraz przyszli Najemcy.

Wszystkie mieszkania mają już wybranych Najemców, którzy partycypują w kosztach budowy w wys. 18,7% całkowitych kosztów.

Stan budynku na dzień  02.04.2019 r.   

 01  


Termomodernizacja przeprowadzona wspólnie przez TBS oraz Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Armii Krajowej 8 oraz Armii Krajowej 9 w Ropczycach. Termomodernizacja została przeprowadzona w 2017 r. zdjęcia bloków przed i po termomodernizacji.Termomodernizacja została przeprowadzona w 2017 roku, dzięki pozyskaniu przez TBS Ropczyce 85% dotacji unijnej do kosztów kwalifikowanych. Koszt całej inwestycji obejmującej łącznie dwa budynki wyniósł ponad 1,1 mln zł. Prace wykonano w terminie. Dzięki ich przeprowadzeniu radykalnie poprawiliśmy estetykę budynków oraz zrealizowano cel główny tj. ponad 25 % oszczędności zużywanej energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym średnio w sezonie grzewczym oszczędność finansowa mieszkańców również oscyluje w granicach 25 %.
Na zdjęciach bloki przy ul. Armii Krajowej 8 i 9 w trakcie prac budowlanych jesienią 2017 r.


Rozpoczęcie przez TBS Ropczyce budowy bloku mieszkalnego z 24 mieszkaniami przy ul. Mehoffera w Ropczycach. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonego została Firma Rest Usługi Remontowo Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz, J. Nowak Sp. j., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3, 9 mln. zł z terminem wykonania od marca 2018 do czerwca 2019 roku.


Sukcesem zakończyły się starania o pomoc unijną na termomodernizację budynków mieszkalnych nr 8 i nr 9 przy ul. Armii Krajowej w Ropczycach. Z inicjatywy i staraniem TBS oraz Wspólnot Mieszkaniowych wykonano pracę za ponad 1,1 mln. zł przy 85 % dotacji do części kwalifikowanej inwestycji. W rezultacie oszczędności w zużyciu energii przekraczają 25 % i radykalnie poprawiła się estetyka budynków.

Powodzeniem zakończył się udział TBS w konkursie organizowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W rezultacie Spółka pozyskała pomoc zwrotną w wys. 2 250 000,00 zł w ramach Programu Rządowego Wspierania Społecznego Budownictwa Czynszowego. W oparciu o pozyskaną pomoc oraz środki własne TBS , dotację z Gminy Ropczyce oraz udziały partycypacyjne Najemców budowany jest blok z 24 mieszkaniami. Łączny koszt inwestycji sięga 4,4 mln zł. Termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2019 r.